springs
O nadačním fondu
Novinky
Dárci a partneři
Podpořené programy
Ke stažení
Fotogalerie
Kontakty


Best Kitchen Faucets


gent watches

Sport Altruismus Umění
O nadačním fondu

Hlavními účely nadačního fondu jsou:

 • podpora a rozvoj aktivit fyzických a právnických osob sledujících zlepšení péče
  o nemocné, zejména pak o nemocné či jinak handicapované děti
 • podpora a rozvoj aktivit fyzických a právnických osob sledujících obecně prospěšné
  cíle v oblasti duchovních hodnot a humanitárních aktivit, podpora církví a misijní činnosti
 • podpora a pomoc fyzickým osobám v tísni, podpora rozvoje sociálních služeb
  a podpora zaměstnanosti
 • podpora a rozvoj aktivit fyzických a právnických osob sledujících obecně prospěšné cíle
  v oblasti ochrany lidských práv, ochrany životního prostředí a ochrany kulturních památek
 • podpora a rozvoj aktivit fyzických a právnických osob sledujících obecně prospěšné cíle
  v oblasti rozvoje vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu
 • podpora a rozvoj aktivit fyzických a právnických osob pečujících o zvířecí útulky
 • podpora a rozvoj aktivit fyzických a právnických osob sledujících rozvoj, propagaci
  a šíření kultury
 • poskytování půjček osobám v tíživé životní situaci

 

Žádost o příspěvek z nadačního fondu

Nadační fond RBB Invest podporuje jak projekty neziskových organizací, tak konkrétní žádosti individuálních žadatelů. Žádosti z jednotlivých oblastí podpory přijímáme během celého kalendářního roku. Každá žádost je administrativně zpracována a posouzena. Součástí posouzení může být i osobní návštěva žadatele. O veškerých žádostech rozhoduje Správní rada Nadačního fondu RBB Invest. Správní rada se schází jednou za tři měsíce. Snažíme se na Vaše žádosti odpovídat, v co nejkatší době po zasedání správní rady. Žádosti, kterým nebylo vyhověno, nejsou vyřazovány z evidence. Správní rada je v budoucnu znovu posoudí a při kladném vyjádření Vás budeme kontaktovat.

 

Zřizovatel, správní rada, dozorčí rada

Správní rada

Revizor

Ing. Petra Blábolilová

Mgr. Petr Matějů

Ing. Radek Dvořák

Ing. Tomáš Blábolil